Mange forelegg ved kontroll av fritidsbåter

Dugnad i småbåthavna8

Sist fredag gjennomførte politiet kontroller rettet mot fritidsbåter i sjøen, i kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug og Leirfjord. Det ble gitt 9 forenklede forelegg på de 26 båtene som ble kontrollert.

Det ble gitt forelegg for henholdsvis manglende kompetanse/kompetansebevis, og manglende flyteutstyr/innretning for de ombordværende. Det ble også påvist at flere båtførere hadde drukket alkohol, men at utslagene var innenfor lovens mål, opplyser lensmann i Herøy og Dønna, Edvard Børø i en pressemelding.

- Også i år har politiet mottatt klager fra båteiere som får sine båter skadet når de ligger ved land, bl.a. i Herøysundet og Tennsundet. Politiet har registrert at enkelte båtførere holder for høy fart i farvann hvor det er skiltet fartsbegrensning. Nært land hvor det lett kan oppstå skader når bølgene slår mot land er det ubehagelig å være om bord i fritidsbåt ved kai, når bølgene slår inn i skutesiden. Båtførere som utmerker seg i negativ retning er voksne menn.

Politiet har besluttet å sette fokus på småbåttrafikken i sommer i et håp om å høyne sikkerheten, og for å begrense skade, sier Børø.

Manglende bruk av flyteutstyr koster kr. 500,- og for høy fart kr. 1.500,-

Dugnad i småbåthavna8
Herøy Marina (illustrasjonsfoto)

Annonser