Nyferjeleiet offisielt åpnet

Samferdselsråden klipper snora_bred

Torsdag 1. juni ble det nye ferjeleiet på Flostad offisielt åpnet av samferdselsråd Svein Eggesvik med ordfører Arnt Frode Jensen ved sin side.

Samferdselsråden skrøt av det nye ferjeleiet og kvaliteten på det nye anlegget og takket alle samarbeidspartnere for godt arbeid.

- Det har vært en del utfordringer med blant annet en underleverandør som har gått konkurs, men det har vi klart å løse ved hjelp av lokale ressurser. Vi har hatt en tett og god dialog med mannskap og administrasjon og fått fram løsninger på fergekaia som er framtidsrettet og fornuftige.

- Under arbeidet har det vært fokus rettet mot kvalitet og det å få et anlegg som har lang levetid og som ser flott ut. Entreprenøren og Statens vegvesen har fått til et godt samarbeid og et godt sluttprodukt, sa Eggesvik under sin tale.

Mye dyrere enn planlagt
- Byggetida har vært på om lag to år og opprinnelig var kostnadsoverslaget på 35,5 millioner kroner, men kom opp i 56,1 millioner. En stor del av kostnadsøkningen skyldes uforutsette utfordringer med grunnforhold og bergart i sjøen som medførte en del omprosjekteringer.

- Det som skjer nå er at det samarbeides om nytt ruteoppsett i samarbeid med Herøy, Dønna og Alstahaug kommune. Det er et uttrykt mål å få på plass en seintur om kvelden slik at åpningstida på sambandet utvides og at dette skal være på plass til høsten, sa Eggesvik.

Avhengig av gode forbindelser
Ordfører Arnt Frode Jensen trakk fram at det er viktig å ha gode venner for å få til noe.

- Vi har jobbet lang tid for å få på plass dette anbudssystemet og har fått to nye flotte ferjer som vi er veldig fornøyd med. Vi har et oppstartsmøte når det gjelder nye ruter og ser fram til å få nye ruter på plass til høsten. Dette er et viktig framskritt for næringslivet i en kommune som ikke har en fastlandsforbindelse på plass enda. Vi er totalt avhengig av å ha gode forbindelser for å tilrettelegge for utvikling i næringslivet.

Jobber for ny bru og fastlandsforbindelse
- Vi har to prosjekt som vi ser fram til å få realisert og det ene er ny bru over Herøysundet og det andre er fastlandsforbindelse. Når det gjelder fastlandsforbindelsen så er det 7 kommuner som har gått sammen om å etablere et prosjekt som skal arbeide kontinuerlig med denne saken. Jeg ser at dette er mulig å få dette til andre steder og hvorfor skal vi da ikke vi få det til. Klart vi får det til hvis vi vil!, sa Jensen.

Etter talene vanket det is til barna og kake og kaffe til de voksne. 

Samferdselsråden klipper snora_bred
Her åpnes det nye ferjeleiet av samferdselsråd Svein Eggesvik med ordfører Arnt Frode Jensen ved sin side.
Kopset stilte opp
Herøy Musikkorps stilte opp og sørget for fin musikk.
Tommel opp for nytt ferjeleie
Tommel opp for nytt ferjeleie.

  1 / 16 
 
Åpning av ferjeleie på Flostad 
Åpning av ferjeleie på Flostad
Bilferja Herøysund kommer inn til kai.
 


Annonser