Ledige stillinger i Herøy kommune

Silvalen

Herøy kommune har flere ledige stillinger i omsorgsenheten. Søknadsfrist er 29. mai for alle stillinger.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Søknadsprosedyre for alle stillinger
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke eller trykk på overskrifter på den enkelte stillingen for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson - alle stillinger
Wenche Sæthre Jørgensen, enhetsleder, mobil: 90 62 91 98, wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist er 29. mai for alle stillinger.

Helsefagarbeidere - vikariat

- Vikariat 75 % i hjemmesykepleien. Snarlig tiltredelse med mulighet for fast tilsetting.
- Vikariat 85 % i omsorgsboligene. Snarlig tiltredelse med mulighet for fast tilsetting.
- Svangerkapsvikariat helsefagarbeider 85 % i omsorgsboligene.

Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.  I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid/rundturnus.
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg.
 • Assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg.
 • Oppfølging som primærkontakt
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet.
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne.
 • Skape trivsel i bomiljøet.

Vi søker personer som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- som behersker norsk språk skriftlig og muntlig

Kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel

Krav til kompetanse

 • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse og engasjement for å arbeide i omsorgstjenesten.
 • Fungerer godt i å samarbeide med kolleger
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Søker må ha grunnleggende dataferdigheter da virksomheten benytter elektronisk pasientjournal / CosDoc
 • Det kreves sertifikat for stillingene

Helsefagarbeidere fast

- 2 faste 100 % helsefagarbeiderstillinger i hjemmetjenesten
- 1 fast 75% helsefagarbeiderstilling i sykeavdelingen

 Ved interne opprykk vil tilsvarende helsefagarbeiderstillinger bli ledig.

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.  I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Herøy sykehjem har 2 avdelinger, inndelt i en somatisk og en skjermet avdeling, med til sammen plass for 18 pasienter. Herøy sykehjem er en del av Utviklingssenter for sykehjemmene i Nordland. Herøy, Alstadhaug, Leirfjord og Dønna. Hvor hovedmålet skal være, pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid/rundturnus.
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg.
 • Assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg.
 • Oppfølging som primærkontakt
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne
 • Skape trivsel i bomiljøet

Vi søker personer som:

- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.

Krav til kompetanse

 • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse og engasjement for å arbeide i omsorgstjenesten.
 • Fungerer godt i å samarbeide med kolleger
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Søker må ha grunnleggende dataferdigheter da virksomheten benytter elektronisk pasientjournal / CosDoc
 • For stillingene i hjemmestjenesten kreves sertifikat

Miljøarbeidere

- 2 faste 100 % miljøarbeiderstillinger ved bo- og behandlingstilbud

Ved eventuelle interne opprykk vil  tilsvarende miljøarbeiderstilling bli ledig.

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune har etablert  et nytt bo og behandlings tilbud for en ung person med utfordrende atferdsproblematikk. Tilbudet er etablert i Herøy omsorgssenter, med egen base for bruker og ansatte. De ansatte jobber for tiden i medleverturnus.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere og tilrettelegge for beboerens egenomsorg
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboeren
 • Skape trivsel i bomiljøet

Vi søker personer som:
- har erfaring fra arbeid med ungdom som har krevede atferdsutfordringer.
- har evne til å kunne stå i krevende situasjoner over tid og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner.
- er imøtekommende, og har en positiv holdning.
- har faglig trygghet og gode samarbeidsevner.
- er mestringsfokusert og har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide i team.
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre.
- har fritidsinteresser som kan benyttes i det miljøterapeutiske arbeidet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Krav til kompetanse

 • Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med utfordrende atferd er ønskelig
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre.
 • Kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
 • Må ha førerkort klasse B.

Vi kan tilby:

 • Regelmessig veiledning.
 • En interessant og utviklende jobb i et spennende fagfelt.
 • Mulighet for å være med å etablere og utvikle et godt fagmiljø og et trygt bomiljø for personen i boligen.

Sykepleiere

- 2 svangerskapsvikariat i 80 % stillinger, sykepleierstilling i turnus. Gjelder f.o.m. 19. juni 2017.
- 80 % omsorgsboligene
- 80 % hjemmesykepleien

Beskrivelse avdeling
Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.  I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng).

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene.
 • Turnusarbeid/rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Må påregne seg vakter ute i hjemmesykepleien.

Vi søker person som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
- har interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid.

Søker må ha grunnleggende dataferdigheter. Pleie og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids- og dokumentasjonsutstyr.

Krav til kompetanse

 • Autorisert sykepleier
 • Sykepleiere med relevant videreutdanning vil bli prioritert ved ansettelse.
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat

To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Vernepleier

- 75  % fast stilling som vernepleier ved Valsåsen bofellesskap.

Beskrivelse avdeling
Valsåsen bofellesskap er et botilbud for mennesker med ulike behov. Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning ved boligene.  Bofellesskap i Valsåsen er organisatorisk underlagt enheten hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til brukeren.
 • Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med bruker, samt ivareta brukers rettsikkerhet.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene.

Vi søker personer som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter
- har evne til å jobbe i en hektisk hverdag og ha evnen til nytenkning og til å ta ting på sparket. Pågangsmot og godt humør gjør underverker.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som offentlig godkjent vernepleier
 • Erfaring med elektronisk pasient journal/IT-verktøy
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat

Andre opplysninger - alle stillinger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Silvalen

Annonser