Dugnad på Møtestedet

Dugnad på Møtestedet_raking

Torsdag 4. mai ble det organisert dugnad  på Møtestedet. Da fikk området utenfor lokalene til voksenopplæringen og frivilligsentralen en skikkelig vårrengjøring.

Flyktningkonsulent Marit Dahl Jørgensen forteller til Herøyfjerdingen at hun er meget godt fornøyd med innsatsen til de som er på voksenopplæringen.

- Denne dagen bestod undervisningen i å introdusere våre flyktninger for den norske dugnadsånden.

- Utemøblene ble pusset og beiset og pågikk luking og planting i bed og krukker. Området rundt Møtestedet ble også raket og rensket for søppel slik at det skulle få en skikkelig vårrengjøring. Selv om begrepet dugnad er helt ukjent for de fleste er alle vant til å hjelpe til med ulike oppgaver fra det landet de kommer fra, sier Jørgensen.

Marit opplyser at hun er svært fornøyd med innsatsen og at dagen ble avsluttet med grilling.

Ryddeaksjon mange steder i Herøy
Herøyfjerdingen er kjent med at det pågår mange ryddeaksjoner rundt omkring i Herøy i tida før feiringen av 17. mai. Vi oppfordrer derfor våre lesere om å sende inn bilder og reportasjer fra de ulike ryddeaksjonene til post@heroyfjerdingen.no slik at vi får vist den gode dugnadsånden som vi har i kommunen.

Herøy kommune minner ellers om at alt søppel må settes ut langs fylkesveier slik at det kan bli hentet onsdag 10. mai. Det er også viktig at søppelet samles på noen få steder slik at det blir enklest mulig for Statens vegvesen å plukke det opp. 

Dugnad på Møtestedet_raking
Torsdag fikk området rundt Møtestedet ei skikkelig vårrengjøring.
Dugnad på Møtestedet_planting i krukker
Her er det Gjertrud Aune Færøy som viser hvordan det skal plantes i krukker.

  1 / 6 
 
Dugnad på Møtestedet 
Dugnad på Møtestedet
Det rakes og beises benker.
 


Annonser