Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap tirsdag 9.mai kl.09:00 i formannskapssalen på rådhuset.


Følgende saker skal behandles:

30/2017 - Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring - Tilflytterprosjektet - revidert prosjektplan
31/2017 - Omorganisering av Herøy marine næringspark
32/2017 - Søknad om midler
33/2017 - Oppfordring om bidrag til "Hjertestarter til Sandvær"
34/2017 - Søknad kommunalt næringsfond
35/2017 - Søknad kommunalt næringsfond
36/2017 - Søknad kommunalt næringsfond
37/2017 - Søknad kommunalt næringsfond
38/2017 - Søknad om støtte i forbindelse med næring, utdanning og bolystmesse


Du kan lese alle saksdokumentene ved å trykke her.

Annonser