Rydding langs veier i Herøy

Småspeiderne rydder_lysere

Herøy kommune oppfordrer lokalutvalg, barnehager, skole, lag, foreninger og privatpersoner til å organisere rydding langs veier.

Det nærmer seg 17. mai og tradisjonen tro oppfordres det derfor til en felles ryddeaksjon langs veier i Herøy. Statens vegvesen har påtatt seg å hente søppel langs fylkesveier, men de oppfordrer folk til å samle søppelsekkene på noen få steder i hver krets. Søppelet må samles i svarte søppelsekker som også kan hentes på servicekontoret i Herøy kommune. Hageavfall og avfall fra loft- og garasjeryddinger vil ikke bli hentet. 

Søppelet blir hentet onsdag 10. mai og det er derfor viktig at søppelet ikke plasseres ut etter denne datoen.

Egen strandryddeaksjon
Ryddeaksjonen langs veier må ikke forveksles med strandrydding. Dette er en egen aksjon som pågår fra 1. mai til 20. juni. Denne aksjonen har egne kjøreregler og benytter egne sekker som man får utdelt på gjenbruksstasjoner. Trykk her for å lese mer om strandrydding på hjemmesida til avfallsselskapet SHMIL.

Småspeiderne rydder_lysere
Herøy kommune oppfordrer folk til å rydde langs veier i tida fram til 10. mai. Bildet er hentet fra småspeidernes ryddeaksjon i 2014.

Annonser