Snart klart for nytt ferjeleie

Nytt ferjeleie på Flostad_oversikt

Etter kraftige forsinkelser skal endelig det nye ferjeleiet på Flostad tas i bruk like over påske. Allerede 18. april fører dette til endringer i rutetilbudet.

Byggeleder Tor Even Strand opplyser til Herøyfjerdingen at det nå gjenstår kun asfaltering før det nye ferjeleiet kan tas skikkelig i bruk.

- Det skal asfalteres første uka etter påske og er planlagt formell overlevering av anlegget fredag 21. april, opplyser Strand

Flere avganger fra 18. april
Allerede fra 18. april vil det nye ferjeleiet få positiv innvirkning for rutetilbudet mellom Søvik og Herøy. Boreal meldte på sin trafikkmeldingstjeneste 10. april at det fra denne datoen vil utføres ekstra ferjetur fra Søvik til Herøy klokken 18.40 med ankomst Herøy 19.10. Dette gjelder alle dager unntatt lørdag og søndag. På søndager vil det også utføres ekstra tur fra Søvik klokken 20.30 med ankomst Herøy kl. 21.00.

Når det gjelder andre ruteendringer med blant annet sen avgang fra Flostad så er ikke dette klart enda.

Kraftig forsinket
Det nye ferjeleiet på Flostad er kraftig forsinket og har vært utsatt for gjentatte forsinkelser. Etter opprinnelig plan skulle det vært ferdig allerede i midten av 2015, men ble senere planlagt ferdigstilt 1. juli 2016.

Det er mange årsaker til forsinkelsene. Sterke politiske prosesser fra blant annet nabokommunen Dønna jobbet lenge for å få dette stoppet. De ville heller bruke pengene på veien mellom Herøy og Dønna. Dette førte til at arbeidet ikke startet opp før mot slutten av 2015. Etter at arbeidet var godt i gang viste det seg at grunnforholdene var utfordrende. I tillegg gikk også en av underleverandørene til hovedentreprenøren HAK konkurs, noe som igjen førte til ytterligere forsinkelser.

Bakgrunn
Værforholdene i Brasøy ble fra faglig hold vurdert slik at de nye ferjene ikke kunne ligge der om natta, noe som påvirket ruteoppsettet i de nye anbudsrutene som trådde i kraft 1. januar 2014.

På grunn av at det ekstra fergeleiet ikke er på plass må en av de nye fergene bruke tid og ressurser på å kjøre til Sandnessjøen hver kveld med retur hver morgen. Denne tidsbruken påvirkes av hviletidsbestemmelsene og medfører at den planlagte sene kveldsturen fra Herøy ikke kan realiseres før liggekai og nytt ferjeleie er på plass. Avgangen er sterkt ønsket av Marine Harvest og er planlagt å gå fra Herøy rundt kl. 23.30.

Nytt ferjeleie på Flostad_oversikt
Det nye ferjeleiet på Flostad er nå endelig ferdig og skal tas i bruk over påske.
Nytt ferjeleie på Flostad
Like over påske skal det asfalteres.

Annonser