Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap fredag 7. april kl. 09.00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

19/17 - Behandling av klage på oppmålingsgebyr for tilleggsareal fradelt 5/61 til 5/3

20/17 - Anmodning om styrking av likviditet for Herøy Fiber AS

21/17 - Kommunal overtakelse av vei, Iberneset Eiendomsutvikling AS

22/17 - Søknad om tilskudd til veilys, Iberneset Eiendomsutvikling AS

23/17 - Høring: Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018 - 2021

24/17 - Søknad om tilskudd til Herøy Næringsforening

25/17 - Høring: Anløpsstruktur og ekspeditørløse anløp for båtrute Sandnessjøen-Austbø-Herøysteder-Vega

26/17 - Prosjekt «Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet»

27/17 - Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i Herøy kommune .

28/17 - Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen

Trykk her for å lese alle saksdokumentene.

Formannskapet 2015-2019
Her er de faste medlemmene i formannskapet i Herøy. Fra venstre: Sissel Eide Knutsen (Ap), Laila F. Vold (Ap), varaordfører Elbjørg Larsen (Ap), Yngve Magnussen (H), ordfører Arnt Frode Jensen (Ap), Arnt Erling Paulsen (Ap), Jim Dahl (Sp).

Annonser