Smart assistanse med kvalitetssikring for fartøy og redere

Bente Hansen_Marine Konsult

Bente Hanssen fra Øksningan har nylig startet et enkeltmannsforetak som tar sikte på å hjelpe fartøyer med dokumentasjon i henhold til ny forskrift som trådte i kraft 1. januar 2017.

- Jeg er forhandler for et firma som heter Smart Sea System, som leverer sikkerhetsstyringssystemer og vedlikeholdssystemer til fartøy. Det er spesielt viktig å merke seg en ny forskrift som tredde i kraft den 1. januar 2017. Det er rundt tre måneder igjen før forskriften skal være implementert for denne gruppen fartøyer, så jeg regner med det blir mye å gjøre framover, sier Bente Hanssen.

Smart Sea System har tidligere levert systemet Smart Sea ISM for større båter, men nå har de også laget en versjon som er tilpasset mindre båter, under 500 bt, som berøres av den nye forskriften. Dette systemet heter Smart Sea Safe og har nylig kommet på markedet. Marine Konsult ved Bente Hanssen formidler dette systemet og bistår kunder med implementering.

Gjelder også oppdrettsbåter
Jeg har snakket med Jon Einar Svenson i Sjøfartsdirektoratet. Han bekrefter at også oppdrettsbåter, mellom 8 og 15 meter er berørt av forskriften, selv om dette ikke er spesifisert direkte. Han sier at de regnes som mindre lastefartøy. Videre sier han at Sjøfartsdirektoratet driver med opplysning om dette i disse dager, og at det er reders ansvar å holde seg oppdatert på regelverket. 

- Mitt firma har som mål å assistere redere med innføring av det nye regelverket, ved å legge inn fartøyspesifikke data, utarbeide prosedyrer, risikovurderinger og sette opp systemet slik at det blir tilpasset den enkelte virksomheten. Det skal være lett for alle om bord å forstå og bruke systemet. Data som for eksempel risikovurderinger blir lagret, noe som gjør papirarbeidet overflødig. Bruker man dette systemet, så oppfyller man kravene i forskriften, sier Bente Hanssen.

Hanssen håper og tror at dette systemet kan være et meget nyttig redskap for at fartøyene skal ha alt på stell i henhold til gjeldende regelverk når inspektørene kommer på besøk.

- I verste fall kan mangler på dette området bety at de får seilingsforbud, noe som kan bli veldig dyrt for reder. Vi skreddersyr systemet til den enkelte fartøytype, slik at det skal være meget enkelt å ta i bruk. Alt av data lagres hos leverandøren, men det kan også benyttes off-line uten nettilgang i områder der dette er et problem. Alle data blir imidlertid overført når nettilgangen er på plass, sier Hanssen.

Hun forteller at hun allerede vært ute på Herøy og vist systemet, og har fått gode tilbakemeldinger fra de som har sett og kjøpt det. Bente treffes på tlf. 452 50 091 eller e-post bente@marinekonsult.no

Bente håper nå at båteiere tar kontakt med henne for å få sett nærmere på systemet. Systemet kan man lese mer om på www.smartsea.no

Bente Hansen_Marine Konsult
Bente Hanssen har startet et nytt enkeltmannsforetak som tilbyr assistanse med kvalitetssikring for fartøy og redere.

Annonser