«Bålmarsjene» starter opp igjen

Bålmarsjer 2017_JeSS-gruppa

JeSS gruppa (Jenter-Styrke-Samhold) i Herøy starter nå opp igjen med de populære bålmarsjene i Herøy. Første marsj blir søndag 19. mars kl. 12.00.

«Bålmarsjene» går i korte trekk ut på at det arrangeres turmarsjer til forskjellige turmål i alle kretsene i kommunen. Deltakerne kan samle fem av seks registreringer på et bålmarsjkort, og får en fin premie på avslutningsmarsjen. Du har allikevel mulighet til å vinne premie selv om du bare er med på en marsj da det også trekkes vinnere ved hvert turmål.

På hver marsj blir deltakerne registrert, det ble kokt kaffe på svartkjelen og man får noe å bite i til kroner 20.-.

Arrangementene er fine sosiale arenaer, et typisk familiearrangement og der blant annet også flyktninger og folk fra andre kulturer kan finne en uhøytidelig og sosial møteplass.

Hensikten med bålmarsjene håper vi er å stimulere til at flere kommer seg ut, blir kjent med turmål i hele kommunen og skape et lavterskeltilbud der positive friluftsopplevelser er sentrale.

Videreføres i 2017
JeSS viderefører «Bålmarsjene» også i 2017 og håper på minst like god oppslutning som de to foregående år.

- Vi lover overraskelser og premier i år, men den største premien er at du får en positiv opplevelse, fysisk så vel som sosialt, opplyser primus motor i JeSS, Elbjørg Larsen.

Vi samarbeider blant annet med Helgeland Friluftsråd om arrangementet.

Programmet for våren 2017 ser foreløpig slik ut:

  • 19. mars på «Møtestedet»
  • 2. april: Seløy
  • 23. april: Øksningan
  • 7. mai: Hestøya
  • 21.mai: Staulen
  • 11. juni: Tenna
  • 18. juni kan det bli en «bonusmarsj»  til Husvær og Brasøy.

Alle marsjene starter kl 12.00.

Bålmarsjer 2017_JeSS-gruppa
JeSS-gruppa i Herøy starter opp med bålmarsjer igjen fra søndag 19. mars.
Bålmarsjer 2017_svartkjelen
Svartkjelen hører med når det skal arrangeres bålmarsj.

Annonser