Inviterer til bolystdager

Bolystdagene hovedbilde

15. og 16. mars inviterer Herøy kommune til bolystdager der bolyst, integrering og frivillighet skal stå i fokus. Begge kveldsarrangementene er åpne for alle og kommunen håper at riktig mange blir med på feiringen.

Dagene starter onsdag 15. mars med en bolystkonferanse der «bosetting og integrering» skal stå i fokus. Her vil både lokale og eksterne foredragsholdere ta opp muligheter og utfordringer i forbindelse med bosetting og integrering.

Frivillighetsdagen
Fra 17.30 til 19.00 onsdag 15. mars skal kommunen feire det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. Dette arbeidet er selvsagt også av stor betydning for trivsel og bosetting. Arrangementet er også arena for utdeling av frivillighetsprisen, som ble opprettet i Herøy av kommunestyret den 11. oktober 2016. Dette er første gang prisen deles ut.

Temaet denne gangen er frivillighet og integrering og kommunen har vært så heldige og få Trygve Nordby som foredragsholder. Han har tidligere blant annet vært leder for Norges Røde Kors og leder for Utlendingsdirektoratet. Nordby blir også en av foredragsholderne på bolystkonferansen.

Kulturskolen i Herøy vil bidra med flere kulturinnslag og kvelden avsluttes med at ordføreren deler ut frivillighetsprisen for 2017.

Innbyggerdagen
Fra 17.30 til 19.30 torsdag 16. mars blir det ei storstilt markering av innbyggerdagen i Herøyhallen.

Innbyggerdagen er en feiring av innbyggerne i Herøy. Kommunen vil ønske velkommen nye innbyggere som har kommet til oss gjennom det siste året.  Dagen er også en feiring av det nye og flerkulturelle Herøy, der bosetting, trivsel og integrering er viktige stikkord.

Det vil bli servert internasjonal mat i regi av voksenopplæringen og frivilligsentralen. Som en del av innbyggerdagen vil det også bli delt ut en gavepakke til alle nye innbyggere i kommunen.

Det blir presentasjon av de ulike nasjonalitetene som er representert i skolen i tillegg til sang og musikk og appeller fra både elever og foreldre. Voksenopplæringen i Herøy vil bidra med ulike kulturinnslag.

Begge kveldsarrangementene er åpne for alle og kommunen håper at riktig mange blir med på feiringen.

I forbindelse med disse arrangementene vil det også bli laget en utstilling ved Herøy bibliotek, som viser mangfoldet i det frivillige Herøy. Utstillingen vil være fremme i perioden 13. mars til 24. mars 2017.

Plakat bolystdagene.jpg

Bolystbilde
Herøy kommune inviterer til bolystdager 15. og 16. mars.
Markering av frivillighetsdagen_jenter og Reidar
Kulturskolen i Herøy vil sørge for kulturinnslag. (Arkivbilde fra markering av frivillighetsdagen i 2016 på Herøy omsorgssenter)
Trygve Nordby
Trygve Nordby er leid inn som foredragsholder.

Annonser