Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap tirsdag 28. februar kl. 09.00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

13/17 - Kommuneplanens arealdel
14/17 - Kystplan - Helgeland
15/17 - Helgeland Kraft -etablering av konsern
16/17 - Utsiktspunkt høydebasseng Langåsen
17/17 - Kommunal overtakelse av vei - Iberneset Eiendomsutvikling
18/17 - Søknad om tilskudd til veilys - Iberneset Eiendomsutvikling

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.
Formannskapet 2015-2019
Her er de faste medlemmene i formannskapet i Herøy. Fra venstre: Sissel Eide Knutsen (Ap), Laila F. Vold (Ap), varaordfører Elbjørg Larsen (Ap), Yngve Magnussen (H), ordfører Arnt Frode Jensen (Ap), Arnt Erling Paulsen (Ap), Jim Dahl (Sp).

Annonser