Årsmøte i Øksningan ungdomslag

oksningan_ungdomslag

Det innkalles til årsmøte i Øksningan ungdomslag søndag 12.mars kl.12.00 på Øksningan ungdomshus. Alle er velkommen!

Saksliste:

  1. Opprop
  2. Godkjenning av innkalling og tidligere møtereferat
  3. Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen
  4. Regnskap og årsberetning 2016
  5. Vedtektsendring
  6. Valg av leder, sekretær, 2 styremedlemmer, 1 vara og 1 ungdomsrepresentant
  7. Dugnad
  8. Evt. (Innkommede saker må være styret i hende innen tirsdag 7.mars 2017.

Herøy, 19.02.2017

ØUL styret

oksningan_ungdomslag

Annonser