MOT feirer 20-årsjubileum

MOT 20 år[2]

MOT er 20 år i år, og dette skal selvfølgelig markeres! Det er magisk å være en del av et så stort lag som arbeider for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

Det er magisk at MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som har større og større effekt. Dette er vi både stolte og takknemlige over, og vi ønsker at dere alle er med og bidrar for å synliggjøre dette jubileumsåret.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av facebookgruppa vår som heter "MOT Herøy".

Lise og Kirsti


Her kan du lese MOT's presseskriv i forbindelse med jubileet:

Jubileumsår for organisasjonen MOT:
HAR STYRKET UNGDOMS MOT I 20 ÅR.  

Det startet med en lidenskap for mennesket, og en drøm om styrke ungdoms MOT i 1994. Nå er MOT en viktig ungdoms- og samfunnsbygger, blant annet i Herøy kommune og på Herøy skole.

I 20 år har det blitt lagt ned en uvurderlig innsats fra ildsjeler og frivillige hvert eneste år.

Nå har MOT over 66 000 elever landet over som er en del av MOTs program “Robust ungdom”.

 – MOT arbeider for å skape robuste ungdommer, som inkluderer alle. Vi ønsker å utvikle robuste ungdommer som er sterk i seg selv, men samtidig tror vi også at det har en dobbelteffekt, fordi robuste ungdommer vil enklere klare å inkludere og ta vare på dem rundt seg også. Slik kan vi skape et varmere og tryggere samfunn, sier MOTs stifter Atle Vårvik, som i 1997 stiftet MOT sammen med Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen.

Hvorfor “MOT”?
Den gang startet det som et kalenderprosjekt, hvor mange kjente personligheter stilte opp for å fronte MOTs budskap om å ha mot til å leve, bry seg og si nei. Det noe originale navnet “MOT” ble valgt fordi det ligger stor styrke i det, ifølge stifteren selv.

– Jeg liker å vise til et sitat fra Aristoteles som sier at “Mot er den viktigste egenskapen et menneske kan ha fordi den er en garanti for de andre egenskapene og verdiene vi ønsker å stå for”, forteller han videre.

MOTs program “Robust ungdom” har ikke endret seg mye siden 1997. Vårvik kan fortelle at dette er noe MOT er veldig stolt over.

  • Ungdommer i dag har kanskje andre utfordringer enn tidligere, men MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er universelle verdier som er like aktuelle i dag som de var for tyve år siden.

MOT i Herøy kommune
Videre vokste organisasjonen seg større, og høsten 1997 ble MOTs program innført ved ungdomsskoler rundt om i Norge. Herøy Kommune ble en del av MOT i 2012, og har siden den gang jobbet for å skape et godt skolemiljø hvor ungdom har fått styrke bevissthet og mot - til å leve, til å bry seg og til å si nei.

MOT undervisninga er en annen måte å drive holdningsskapende arbeid på. Vi ser at denne måten å jobbe på skaper robuste ungdommer og som er i stand til å gjøre sine egne valg. Dette er et viktig arbeid og vi vet at denne type jobbing tar tid.
 I 2014 utdannet også Herøy kommune sine første Unge MOT-ledere, som er ungdommer som opptrer som positive kulturbyggere, og som kan utgjøre store forskjeller i sine lokalsamfunn. Våre ungdommer har vært til inspirasjon for elever lokalt på skolen og i lokalsamfunnet.

De neste 20
Men det er ikke bare i Norge organisasjonen har fått solid rotfeste. De siste årene har MOT etablert seg også utenfor landets grenser i Sør-Afrika, Thailand, Latvia og Danmark, hvor det også jobbes for å utvikle en kultur som byr på mennesker som er robuste, og som gjør andre verdifulle.

– Det er en stor bekreftelse for MOT at programmet kan overføres til andre land. Skolene der skaper resultater og magiske øyeblikk hver dag, og det viser hvor viktig mot er, uansett hvor man er i verden. MOT skal fortsette å spre seg, og være en viktig ungdoms- og samfunnsbygger de neste 20 årene også, avslutter Vårvik.
 

MOT 20 år Atle Vårvik og Johann Olav Koss
MOTs stiftere: Atle Vårvik og Johann Olav Koss var de som startet organisasjonen MOT. Her under Idrettsgallaen i 2015, hvor Vårvik vant Idrettsgallaens hederspris.
MOT 20 år
MOT 20 år[1]
MOT 20 år[2]

Annonser