Årsmøte i foreningen Herøydagan

Herøydagslogo -oval tranparent

Søndag 5. mars avholdes det årsmøte i foreningen Herøydagan kl. 18.00 på Herøy skole.

Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen fredag  3. mars.

Herøydagslogo -oval tranparent

Annonser