Salg av speiderved

Speiderved 2

Speiderne i Herøy ønsker å produsere ved på bestilling for å få inn litt penger til speidergruppa. De ber nå alle interesserte om å henvende seg til dem.

For å utnytte stokkene etter speiderleiren og få inn litt penger til Speideren, har vi tenkt å prøve å selge stokkene som ved. Vi har tenkt å bare produsere på bestilling, og helst levere etterhvert som det blir produsert. Dette for å slippe å lagre veden etter at den er klyvd. Helst vil vi levere avtalt mengde i løs vekt på tilhenger. Men levering i storsekk kan også være et alternativ. Prisen blir korrigert for brennverdien, skriver Svein Olav Heggheim til Herøyfjerdingen.

- Hvis det skulle være noen som er interessert i hele stokker, for å klyve selv eller å bruke stokkene til andre formål, er det mulighet for det også!

- Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt så raskt som mulig, så får vi en oversikt over behovet!

Kontaktinformasjon:
Herøyspeiderne v/ Svein Olav 
tlf 95 08 03 99
epost svein.olav.heggheim@gmail.com

Speiderved 2
For å utnytte stokkene etter speiderleiren i sommer ønsker Herøyspeiderne å selge ved på bestilling.
Speiderved 1

Annonser