Januaroppgaven

Månedsoppgaven for januar 2017

Helgeland museum avdeling Herøy, fortsetter med månedens konkurranse i Herøyfjerdingen også i det nye året. Hver måned leter Rajko opp en raritet som dere skal finne navnet på.

Oppgavene for november og desember ble presentert under ett og de riktige svarene er: dørlås og seilmakerhanske.

Det er interessant å sammenligne den ulike utviklingen av disse to gjenstander. Mens dørlåsen forvandles til det ugjenkjennelige, forblir seilmakerhansken helt uendret gjennom årtusener.

Dørlås er en ca. 4000 år gammel oppfinnelse, laget opprinnelig av tre, og etter hvert av bronse og jern. Siden 1844 dominerer Lynus Yale´s oppfinnelse av sylinderlås, helt til våre dager da «nøkkelfri» dørlås tar over.  

Seilmakerhanske har samme funksjon som en kraftig «fingerbøl». Det er et flere tusen år gammelt redskap som fremdeles tjener sitt formål, med helt uendret form. 

Gerd Logan fra Sandnessjøen og Reidar Danielsen fra Herøy er trukket som vinnere av en kaffekrus.

Månedskonkurranse november - desember 2016.jpg

Januaroppgaven er denne gjenstanden av smidd jern. Denne gangen kommer vi ikke med noen hint og våre lesere må selv bruke lange iskalde januardager for å gruble over hva denne klipa brukes til.  

Vet du svaret på hva dette er kan du sende det på epost: heroy@helgelandmuseum.no eller SMS til Rajko:  977 333 70.

Månedsoppgaven for januar 2017.jpg

 

 

Månedsoppgaven for januar 2017
Vet du svaret på hva dette er kan du sende det på epost: heroy@helgelandmuseum.no eller SMS til Rajko: 977 333 70.

Annonser