Gudstjenester i Herøy og Dønna

Hellige tre konger

Lørdag 7.januar og søndag 8.januar er det Hellig tre kongers fest/juletrefest på henholdsvis Dønna omsorgssenter og Fellesstua i Karolineveien.

Lørdag 7.januar kl.16.00:
Hellig tre kongers fest/juletrefest på Dønna omsorgssenter.

  • Juleandakt ved Eva Julia Biel
  • Gang rundt juletreet

Søndag 8.januar kl. 17.00:
Hellig tre kongers fest/juletrefest på fellesstua i Karolineveien.

  • Menighetens årsmøte
  • Juleandakt ved Kari Sjursen
  • Gang rundt juletreet

 

Hellige tre konger

Annonser