Ber om kandidater til frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen

I oktober ble det vedtatt å innføre en egen frivillighetspris i Herøy. Nå ber vi våre lesere om å levere inn forslag på kandidater innen 6. januar 2017.

I Herøy er det svært mange som legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid. Derfor vedtok kommunestyret i juni å innføre en egen frivillighetspris. Det er også bestemt at prisen skal deles ut på en egen frivillighetsfestival.

Tanken med denne prisen er at man nå har muligheten til å sette ekstra pris på ildsjelene innenfor alt frivillig arbeid.

- Vi har mange kandidater og det blir nok derfor krevende for formannskapet å kåre en vinner første gangen. Det er derfor viktig at folk har litt tålmodighet med oss, sa ordfører Arnt Frode Jensen under markeringen av frivillighetens dag 5. desember.

Her er statuttene til prisen:

§ 1 Frivillighetsprisen er innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune 11. oktober 2016. Frivillighetsprisen kan utdeles en gang per år.

§ 2 Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte  innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 3 Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

§ 4 Alle kan sende inn begrunnede forslag til kandidater til Frivillighetsprisen. Forslag sendes Herøy kommune innen 6. januar. Innbydelse til å komme med forslag vil bli kunngjort på www.heroy-no.kommune.no  og www.heroyfjerdingen.no.

§ 5 Formannskapet i Herøy kommune utnevnes som jury for Frivillighetsprisen. Formannskapet har også anledning til å velge blant egne kandidater.

§ 6 Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000. Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang.

§ 7 Prisen overrekkes i forbindelse med Frivilligfestivalen i Herøy, eller på et annet velegnet tidspunkt.

Kandidater til frivillighetsprisen for 2017 meldes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post post@heroy-no.kommune.no innen 6. januar 2017.  Det er viktig at det også tas med en god begrunnelse på hvorfor denne personen skal få prisen.

 

Frivillighetsprisen
Herøy kommune ber om kandidater til Frivillighetsprisen innen 6. januar 2017.

Annonser