Oppstartsmøte for ungdomsklubben

Åpning av åpningsklubben

Etter en lengre pause er det nå endelig klart for å åpne ungdomsklubben igjen. Torsdag møttes over 60 elever ved Herøy skole til oppstartsmøte i skolens aula.

Roar Aune ble i høst tilsatt som kulturmedarbeider i Herøy kommune. Han har ansvaret for biblioteket og ungdomsklubben og skal i tillegg også jobbe litt med andre kulturoppgaver i kommunen. Torsdag samlet han over 60 av skolens elever til et oppstartsmøte.

Styret er på plass
Under møtet ble det valgt et styre som består av en representant fra hvert klassetrinn fra 5. til 10. klasse.

- I første omgang vil ungdomsklubben holde til i området rundt biblioteket på skolen. På sikt har vi også mulighet til å benytte skolens nye kantine som snart står ferdig.

- Planlagt åpningstid er hver tirsdag etter skoletid fra kl. 14.00 til 19.00. Fram til jul blir det også mulighet hver torsdag fra 14.00 til 15.30 (slik at man rekker siste skolebuss hjem). Målet er å kunne gi alle ungdommene et tilbud, sier Aune.

Mange forslag til aktiviteter
Styret og ungdomsklubbens leder skal sammen utarbeide en årsplan for veien videre. Denne vil inneholde både plan for den ukentlige driften, samt planlagte kurs og tilstelninger.

- Det har kommet inn mange forslag til aktiviteter. Forslagene strekker seg fra uteaktiviteter til inneaktiviteter i hallen, spill, film, kurs i matlaging, båtførerprøven og mye annet

- Målet er at ungdomsklubben etterhvert vil ta over driften av kinoen. Det er i dag 9. klassen som driver kinoen, men det vil naturlig nok være en overlappingsperiode til ungdomsklubben er kommet ordentlig i gang, avslutter Roar Aune.

Åpning av åpningsklubben
Over 60 elever møttes til oppstartsmøte for ungdomsklubben i Herøy skoles aula på torsdag.

Annonser