«Humørspredersykkelen» på NRK Nordland i kveld

Humørspredersykkelen på NRK

I kveld, torsdag 24. november, kommer det en reportasje fra Herøy på NRK Nordland om «Humørspredersykkelen» som kom på plass på Herøy omsorgssenter i oktober.

Under ei flott markering på Herøy omsorgssenter ble «Humørspredersykkelen» innviet onsdag 19. oktober. NRK Nordland har også vært innom og laget en reportasje om dette positive tiltaket.

Tanken med en slik sykkel er at man skal kunne ta med seg eldre eller andre bevegelseshemmede ut på sykkeltur. Nå oppfordres derfor pårørende og andre til å melde seg til tjeneste for å bli «piloter» på humørspredersykkelen.

- Innslaget fra Herøy er på sendeplanen for distriktssendinga som begynner klokka 18.45. Som alltid må man ta høyde for at innslaget kan falle ut, men etter alt å dømme kommer innslaget ca. kl. 18.50, opplyser Ole-Christian Olsen fra NRK til Herøyfjerdingen.

Humørsprederne
Humørsprederne ved Herøy skole har blitt lagt merke til over hele landet og blitt viet mye oppmerksomhet både i aviser, radio og TV. Prosjektet startet i 2009 og er et samarbeid mellom omsorgssenteret og skolen der målet har vært å gi elevene innsikt og forståelse av livet på omsorgssenteret. 

De opprinnelige humørsprederne har nå begynt i 8. klasse, men i fjor ble også skolens 1. klassinger tatt med i ordningen som humørspredere. Det er disse elevene som skal overta denne rollen når dagens humørspredere går ut av skolen.

 

 

Humørspredersykkelen på NRK
I kveld vises det et innslag fra Herøy om humørspredersykkelen på NRK Nordland. (Foto: Ole-Christian, NRK)
Humørspredersykkelen på NRK_Helge
Her er det Helge Jensen som får seg en prøvetur sammen med to av humørsprederne. (Foto: Ole-Christian, NRK)

Annonser