Møte i formannskapet

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes møte i Herøy formannskap tirsdag 22. november kl.09.00 i formannskapssalen på rådhuset.

Det er hele 22 saker som skal behandles.

Her er sakslista:

119/16 - Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020

120/16 - Kunnskapsgrunnlag - folkehelse

121/16 - Alkoholpolitisk plan 2016 - 2019 - revidering

122/16 - Nettbrett til politikere

123/16 - Vedtakelse av planprogram til revisjon av kommuneplanens arealdel

124/16 - Samhandlingsavtaler - delegering av myndighet

125/16 - Nærpolitireformen

126/16 - Søknad om utvidet skjenkebevilling

127/16 - Søknad - næringsfondet - HL Økonomiservice AS

128/16 - Søknad kommunalt næringsfond - Kurs i bruksombygging i landbruket 

129/16 - Søknad kommunalt næringsfond - Tjenester til havbruksnæringen

130/16 - Søknad - næringsfondet - Kaldmaa Diving Service 

131/16 - Søknad - næringsfondet - Dortheas Hus – garn & småtteri 

132/16 - Søknad - næringsfondet -  M.R. Skredderverksted 

133/16 - Søknad - næringsfondet - Finnbogen Trykk og Dekor v/Odd Arne Svinøy

134/16 - Søknad - næringsfondet - Made by AnnKii v/Ann-Karin Endresen.

135/16 - Søknad - næringsfondet - Ammar Hussain

136/16 - Søknad kommunalt næringsfond - Ungt entreprenørskapsarbeid ved Herøy skole

137/16 - Ivaretakelse av almenningskai i Husvær

138/16 - Klage på avslag på dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel

139/16 - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021

140/16 - Transportplan Nordland - 2018 - 2029

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

 

 

Annonser