Norges Vels Gründerpris

Norges Vels gründerpris gis i form av en sølvmedalje.

Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Kjenner du noen som fortjener et synlig bevis på at innsatsen
verdsettes må du sende inn forslag innen 1. november 2017.

Norges Vel trenger hjelp til å finne gode kandidater til Gründerprisen 2018. Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Gjennom denne prisen ønsker vi å premiere og oppmuntre deres innsats.
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Alle kan sende inn forslag på kandidater. 

Utvikler lokalsamfunnet
Innsatsen skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale tradisjoner
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Engasjement for kultur- og næringsutvikling

Videre vektlegges følgende:

  • Virksomheten bør føre til nye arbeidsplasser
  • Bedriften bør ha en positiv økonomisk utvikling
  • Bedriften skal ikke ha eksistert i mer enn ca. 10 år
Oppmuntrer til fremtidsrettet nyskaping
Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å oppmuntre og gi honnør til fremtidrettet nyskaping. Prisen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

En høythengende pris
Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den.

Fristen for tildelingen i 2018 er 01.11.17.

Kilde: Norges Vel

Vinner av grunderprisen i 2017
Ullgründer Ragnhild Lie fikk Norges Vels Gründerpris for 2017. Overrekkelsen fant sted på Meieriet bibliotek i Leknes i forbindelse med en mannekengoppvisning av hennes produkter.

Annonser