Avklaringsmøte om ferjedrift

Nyferga Tenna

Torsdag 3. april er det bebudet et avklaringsmøte med Statens vegvesen og fylkeskommunen i forbindelse med de stadige avvikene i ferjedriften til Boreal Transport.

30 avvik så langt i år
Fra årsskiftet trådte de nye anbudene til Boreal transport på fergedrift i kraft både på sambandet mellom Herøy-Søvik, Sandnessjøen-Dønna, Stokkvågen-Lovund og Stokkvågen-Træna. De fleste regnet nok med at de nye anbudene og nye ferger skulle føre til en mer stabil fergedrift. Bare siden nyttår har det vært 30 avvik på sambandet mellom Herøy og Søvik mens det i fjor var utrolige 126 avvik. Også på de andre ferjesambandene har det vært store problemer etter at de nye fergene kom i drift.

- Vi kan ikke leve med tingenes tilstand lenger. Boreal må oppfylle kravene i anbudet og vi må få en forutsigbar kommunikasjon på plass. Slik det er nå blir jo fergene tatt ut og flyttet hele tiden. Det er heller ikke så dårlig vær at de nye fergene normalt sett ikke kan anløpe Kvaløyhamn på Austbø, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Kaos
I anbudspapirene står det at de nye fergene kan flyttes inntil 3 uker per år på grunn av verkstedopphold og lignende. Allerede har ferga Herøysund vært ute i to uker på Dønnasambandet og nå går Tenna mellom Levang og Nesna.

- Det kommer stadig trafikkmeldinger om endringer i rutene. Jeg trodde det var lagt skikkelig til rette for næringslivet og andre reisende, men nå er det jo bare kaos, sier Jensen.

Flytting av ferjeleie til Austbø
Arnt Frode Jensen har tatt initiativ til å overføre pengene til det planlagte fergeleiet på Flostad til Austbøodden for på denne måten å få til en bedre løsning for både Herøy og Austbø.

Allerede i 2009 var det planer om å flytte fergeleiet fra Kvaløyhamn til Austbøodden, men da førte motstand blant enkeltpersoner på Austbø, brev fra Veolia (nåværende Boreal) og en Sintef-rapport til at prosjektet ble skrinlagt. Den omstridte Sintef-rapporten konkluderer med at analysen av vind og bølger viser at Austbø er utsatt for vind og bølger i en grad som vil kunne føre til forholdsvis hyppige driftsavbrudd. Konklusjonen i rapporten er basert på analyser av vindmålinger som er gjort på Ytterholmen fyr og Sandnessjøen lufthavn. Etter det vi kjenner har Helgelandskraft hatt vindmålinger i Blomsøy og på Tenna i Herøy som viser til helt andre resultat.

Det er håp om at saken om overføring av penger til å bygge ferjeleie på Austbø kommer opp i fylkestinget i juni.

Trykk her for å lese Sintef-rapporten.

Møte 3. april
Torsdag 3. april skal det holdes et møte mellom ordførerne i de berørte kommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen der selskapet Boreal blant annet skal forklare årsaken til de problemer de har hatt med avvikling av trafikken og hvilke disponeringer de har gjort for å avhjelpe disse. Kommunene får komme med sine innspill og en skal blant annet se på praktisering av bruk av reserveferge.

- Slik det er nå kan vi ikke ha det i tida framover, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
 

Nyferga Tenna
MF Tenna trafikkerer nå sambandet mellom Levang og Nesna mens det er gammelferja Alsten som går i A-ruten på herøysambandet.
Herøysund ved Søvik
Herøysund kom tilbake mandag etter å ha gått mellom Bjørn og Sandnessjøen mens Møysalen har vært på verkstedopphold.

Annonser