Arrangementer

HERØY MENIGHET

Kontoret er åpent fra mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00  tlf: 75 06 80 00

Sokneprest: ubesatt

Kirkeverge: Bård Grønbech  mobil: 9516 15 64

Kirketjener/Graver: Stig Edvinsen: mobil: 91 10 90 58 Tar imot henv. ang. gravmonument.

Organist: Joanna Engesvik Galkin mobil: 90 59 39 56

Menighetspedagog: Trine Heggheim  mobil: 48 21 09 53

Guide i kirka: Henvendelse Helgeland museum avd. Herøy tlf: 97 7333 70/ 75 06 80 28

 

 

Annonser