Ikke slam-anlegg i Øksningan

furu2
Leder i Plan og Teknisk Hovedutvalg Steinar Furu innstiller på å gå bort fra planene om å legge det planlagte slamanlegget for kloakk til Øksningan. Utvalget har møte onsdag 29. april klokken 18.
Denne saka kommer opp som femte og siste sak når Plan og Teknisk Hovedutvalg har møte på Herøy Folkebibiotek onsdag klokken 18.

Rådmann Roy Skogsholm orienterte kort om saka i formannskapets møte tirsdag og sa da blant annet at kommunen har en annen løsning på saka enn å legge slamdeponiet til Øksningan.

Denne løsningen innebærer at slamavgiften for innbyggerne vil øke med rundt 75 prosent. Avgiften er i dag vel 711 kroner. Etter økningen vil den ligge på rundt 1300 kroner, sier rådmannen til Helgeland Arbeiderblad.

Denne løsningen innebærer at kloakken skal transpoirteres til SHMILs anlegg på Åremma i Mosjøen.

Men han sa at først skal altså saka behandles av Plan og Teknisk Hovedutvalg onsdag ettermiddag.

Sakslista til møtet ser slik ut:

Sak 13/09 KULTURVERNPLAN FOR HERØY KOMMUNE

Sak 14/09 SØKNAD OM BRUKSENDRING GBNR 54/80

Sak 15/09 SØKNAD OM KONSESJON - GNR 27, BNR 17 NORA SISSEL EMORTSEN

Sak 16/09 REGULERINGSPLAN - ØKSNINGAN NOTBØTERI

17/09 Komposteringsanlegg - slam gnr. 7 bnr.58 - Øksningan Ytre.
furu2
Steinar Furu er leder i Plan og Teknisk Hovedutvalg.

Annonser