Hovedopptak til barnehagene 2021/2022

Logo Herøy barnehage og Solli barnehage

Søknadsfristen for å søke om barnehageplass fra 1. august er 1. mars 2021.

Det kan søkes om plass i følgende barnehager:

Herøy barnehage

Solli barnehage

De som har plass og ønsker å beholde den uforandret, trenger ikke å søke på nytt.

Alle må søke eller endre plass gjennom foreldreportalen til Visma Flyt barnehage.
Trykk her for å søke.

Søknadsfrist: 1. mars 2021

 

 

Annonser