Initiativtaker Ansjøn Albertsen, som opprinnelig kommer fra Husvær, fortalte at de begynte med brua som går over Henrikvalen til Grindneset i mars i år. Han fortalte at en dugnadsgjeng på 10 personer hadde brukt rundt 200 timer på jobben. Brua hadde pensjonisten Ansjøn tegnet selv og fått godkjent, med bakgrunn i at han tidligere har hatt sitt virke som bygningsingeniør.

Herøy kommune har støttet bruprosjektet med 100 000 kroner og ordfører Elbjørg Larsen var full av lovord om initiativet til Ansjøn og resten av dugnadsgjengen.

- Dere har dyktige folk i Brasøy, og jeg synes det er viktig at også kommunen følger opp et slikt initiativ. Resultatet har blitt veldig bra og brua er virkelig flott. Jeg vet at dere også har flere bruer dere vil ha oss med for å åpne, men det får vi ta en annen gang. Nå skal vi glede oss over denne brua, og jeg synes også egentlig det har gått fort. Slik er det ikke alltid, sa Larsen.

Elbjørg hadde med seg to stauder som hun overrakte til Ansjøn som de kan plante i de to helt nye blomsterkassene ved brua.

Lukten i Henrikvalen er borte
Sjenerende lukt i den grunne Henrikvalen har i mange år vært til stor irritasjon og sjenanse for folket i Brasøy.

Leder i grendeutvalget Brit Albertsen forteller at de syntes de måtte få gjort noe med saken og i 2016 ble det derfor dannet ei forening som fikk navnet Henrikvalens Venner. Foreningen arbeidet målrettet med saken og Albertsen forteller at lukten nå er borte. Hun mener imidlertid at det må graves litt opp, men at dette kan ikke kan gjøres før vannledningen som ligger der blir flyttet.

Årsaken til luktproblemene skyldtes algevekst og giftige gasser som følge av at vannet ble stengt inne i for trange åpninger i ei fylkeskommunal steinfylling og den tidligere steinbrua over til Grindneset. Etter en lang prosess mellom fylkeskommune og Herøy kommune ble det mot slutten av 2020 startet et arbeid med å legge et større rør i den fylkeskommunale steinfyllingen. Den kommunale brua ble også fjernet og er altså nå erstattet med ei flott trebru.