Diana  kommer fra Norge, men er nå bosatt i Stockholm der hun jobber for forskningsinstituttet Nordregio som er underlagt Nordisk ministerråd.

- Vi utfører hun en rekke oppdrag innenfor regionalutvikling og planlegging. Jeg var derfor i Herøy i forbindelse med et slikt nordisk prosjekt der vi ønsker å se på tjenestetilbudet i nordiske distriktsområder. Herøy er derfor en av fem case-studier som vi ser på, sier Huyn.

De andre som områdene som er med i prosjektet er Lolland i Danmark, Kinnula i Finland, Molathing på Island, Vimmerby i Sverige og Geta på Åland.

Diana forteller at case-studiene er valgt ut etter en statistikk-kartlegging der det blant annet ble sett på hvordan tjenestene blir levert. Herøy ble også valgt ut på grunn av at det var etterspørsel fra kommunal og distriktsdepartementet. Jeg synes det har vært veldig hyggelig å komme til Herøy og følge kommunen og de som jobber her ganske tett. Det har ikke minst vært fint å oppleve området. Det er jo slik man kan sette seg inn i hvordan tjenestetilbudet funger, men jeg skulle gjerne vært her lengre, sier Huyn.

Huyn forteller at deler av rapporten skal ferdigstilles mot slutten av året, men at det også ses på muligheten til å arrangere et seminar der alle distriktskommuner som har deltatt vil bli invitert til å presentere sitt sted. Dette seminaret vil også være åpent slik at folk kan lære av de distriktskommunene som er valgt ut til dette prosjektet.

Samtaler med sentrale ledere og andre
Under besøket i Herøy som varte i tre dager hadde Diana Huynh samtaler med sentrale lederne av kommunen, som ordfører Elbjørg Larsen, kommunedirektør John Arne Andersen kommunalsjef Siv Nilsen. I tillegg snakket hun også med enhetsledere og andre ansatte. Tirsdag 13. september fulgte hun også formannskapsmøtet i Brasøy og var også med på bruåpning og befaringer i Husvær. Prosjektet startet i september 2021 og skal pågå til mars 2023. Det er delt inn i fire trinn og er nå inne i trinn tre med feltarbeid og case-studier som Herøy er en del av.

Nordisk prosjekt
Prosjekter heter «Service provision and access to services in Nordic rural areas», og dreier seg altså om tjenesteyting og tilgangen til viktige tjenester i landlige distrikter.

Trykk her for å lese mer om prosjektet på Nordregio sine nettsider.
Trykk her for å lese rapporten fra prosjektets første fase som kom ut våren 2022: 
Trykk her for å lese mer  om det nordiske samarbeidsprogrammet for grønn og inkluderende distriktsutvikling.