Den gamle brannbilen var 1995-modell som ble kjøpt av Herøy kommune fra Trondheim brannvesen i 2005. Mye tyder derfor på at det var på høy tid at kommunens brannvesen fikk en bil som er bedre rustet til brannslokking.  

Det var Frode Andersen i firmaet Braco som leverte bilen i Herøy. Han forteller at de begynte å innrede bilen i juli og at de har stått for all innredningen med blant annet montering av røropplegg, slokkesystem, vinsj og alt det elektriske.

- Vi begynte arbeidet med bilen i juli og har brukt rundt 1000 timer på den. Bilen har en kapasitet på 6000 liter vann og har i tillegg to ganger 150 liter skum. Med skumsystemet får man syv ganger så stor slokkekapasitet som med vann. Det gjenstår nå å flytte over en del redningsverktøy fra den gamle bilen, forteller Andersen.

Alt tyder på at det nå vil bli et mye mer slagkraftig brannvesen som kan rykke ut dersom det oppstår brann. Den nye bilen skal ifølge anbudsbeskrivelsen fra 2020 ha plass for fem personer, der fire av dem kan være røykdykkere.

Herøyfjerdingen vil komme tilbake med en artikkel om den nye brannbilen ved en senere anledning.