- Er du leken, varm, engasjert, inkluderende og kunne tenke deg å jobbe med barn i en variert og spennende arbeidshverdag? Vi i Herøy barnehage søker etter tilkallingsvikarer. Vi trenger deg i ukedager og ferier, både for kort og langtidsfravær, skriver pedagogisk leder Karine Lund Lillegaard til Herøyfjerdingen.

Herøy barnehage er en barnehage med 108 plasser fordelt på 6 avdelinger i to bygg. Barnehagen er et pedagogisk tilbud der barna skal få utfolde seg i lek og aktiviteter sammen med andre barn og voksne. De søker etter folk som har lyst til å delta i barns lek og utforskning, og bidra positivt i deres utvikling.

Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, ta kontakt med:
Line Olsen, enhetsleder: 
E-post: Heroy.barnehage@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75058143 eller 90751602