Herøy kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Nattverd
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

Løkta kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste med høstfest v/ Ingrid Bolstad Kunzendorf, Trine Heggheim og Graeme Stevenson
- Konfirmantpresentasjon
- Ofring til Løkta kirke
- Kirkekaffe