Forslag på veinavn i Åsen

Ønsker forslag på veinavn på vei i Åsen_innkjøring ved Meyer

I forbindelse med utbygging av Åsen boligfelt er det etablert en ny veiparsell som kommunen nå ønsker forslag på veinavn til. Frist for å levere inn forslag er satt til 1. desember 2017.

Veien det gjelder svinger av i Noraveien og går forbi huset til Inger og Hans Ivar Meyer, Kristina og Marius Stoniene og Åsen nærmiljanlegg før den svinger ut i Åsveien.

Forslag sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, eller til e-post:
post@heroy-no.kommune.no innen 01.12.2017. Merk henvendelser med sak 17/1644.

Ønsker forslag på veinavn på vei i Åsen_innkjøring ved Meyer
Den navnløse veien svinger av fra Noraveien i Åsen.

  1 / 3 
 
Ønsker forslag på veinavn på vei i Åsen 
Ønsker forslag på veinavn på vei i Åsen
En svinger til den nye veien fra Noraveien.
 


Annonser