Enhetsleder Marit Kjemsås ønsket velkommen på vegne av kommunen før Per-Olaf Fure fra fylkeskontoret for Nasjonalforeningen for folkehelsen tok ordet. Dette er fylkeskontor for Nordland, Troms og Finnmark med 2400 medlemmer fordelt på 35 demensforeninger og 41 helselag. Nasjonalforeningen for folkehelsen bruker hvert år å dele ut Demensprisen som «heder og ære» til personer som de mener fortjener det, som er en «hverdagshelt» og som en honnør for innsats utenom det vanlige. Denne gangen gikk altså prisen til demensavdelingen Soltun ved Herøy omsorgssenter.

Husvær helselag er et av helselagene i Nasjonalforeningen for folkehelsen og leder Rita Unn Jensen fikk det ærefulle oppdraget å dele ut prisen på Storstua i Herøy omsorgssenter. Her er var både beboere og ansatte samlet for å overvære overrekkelsen av Demensprisen 2022 i Nordland. Rita er også nestleder i Nordland fylkeslag. Husvær helselag ble stiftet i 1920, og markerte på grunn av pandemien begivenheten et år på etterskudd 100-årsdagen i september 2021.  (se egen sak)

Prisen bestod av materialtrykket «Grågås» av kunstner Inger D. Flatebø. Under bildet var det også skrevet et utdrag fra diktet «Grågås» av Inger Marie Solberg som dere kan lese nedenfor.

Vårt menneskeliv er som fugletrekket.
Vi er på reise mot et mål vi ikke kjenner.
Men underveis bærer vi alltid lengselen med oss,
Drømmen om en hjemkomst.

I tillegg til prisoverrekkelse vanket det naturligvis spesiallaget kake og kaffe på forsamlingen. Herøyfjerdingen gratulerer avdeling Soltun med hjelpere med velfortjent pris.

Her er begrunnelsen som ble sendt inn og avgjorde at styret i Nasjonalforeningen i Nordland vedtok at prisen skulle gå til «avdeling Soltun med hjelpere» på Herøy omsorgssenter:
Soltun er en avdeling for personer med demens og er på Herøy omsorgssenter. Vi er en liten kommune som har kun én demens avdeling, dermed blir det ofte stor forskjell hvor langt hver enkelt pasient er i sin sykdomsutvikling.

Med hjelpere menes her: ansatte, aktivitør, pårørende, frivillige, humørsprederne (skoleelever) og aktivitetsvenn/turvenn.

Soltun er en liten avdeling med 8 plasser. Når pårørende/besøkende kommer blir de alltid tatt imot av en ansatt.

Avdelingen har flotte uteområder, sansehage og nydelig utsikt over havet. I hagen er det en grillhytte som kan brukes både sommer og vinter.

Det er krevende å jobbe på Soltun, men personalet gjør en utrolig god jobb og det er svært lite fravær. Det er fast personale som har jobbet der i mange år, de lærer pasienten godt å kjenne og pasienten har et kjent ansikt å forholde seg til. 

Vil fremheve det gode samarbeidet mellom «hjelpere og pasientene». Før innkomst til avdelingen har de fleste av pasientene og pårørende vært oppfulgt av hukommelsesteamet, så man kjenner pasienten og vet hans/hennes interesser og behov for aktiviteter.

Når grunnlaget er så bra når pasienten kommer inn på Soltun, er det lett å videreføre aktiviteter for hver enkelt pasient. Avdelingen har da et godt utgangspunkt - viktig at man ser hvert enkelt individ og tilrettelegger slik at pasientene får holde på med de interessene de har holdt på med tidligere.

Aktivitetene følger ofte årstidene
Eksempler på aktiviteter: Lesestund, bingo, busstur (har egen buss), ulike spill, snømåking, plukke bær og ta vare på bæra (sylting og likør), spasertur i nærmiljøet, kafébesøk, butikk besøk, håndarbeid, toppturer (inne på institusjon er det satt opp bilder av ulike steder på Herøy, der skriver man navnet sitt og blir premiert), baking, trim ute og inne, besøk i grillhytten, musikkstund med sang og dans, delta på arrangement i lokalmiljøet.

Demensvennlig samfunn ved å avtale med innehavere av ulike bedrifter om besøk, så legger bedriftene til rette for dette.

Det unike samarbeidet mellom Soltun og hjelperne gjør at pasienten får et så godt og bredt aktivitetstilbud som hver enkelt har behov for.