Arbeidet som utføres har sammenheng med at det skal bygges ny bru over Herøysundet.

Siste melding fra Telenor er følgende:
Arbeid med landkabel skal utføres 20. september 2022 mellom kl. 11:30 og 15:00.
Arbeid med sjøkabel utføres onsdag 21. september 2022 med brudd mellom kl. 09:00 og 22:00.

Her er et kart som viser hvilke områder som blir berørt av arbeidet.

Dekningskart_Herøyholmen.png