Årsmøte i foreningen Herøydagan

Årsmøte i Herøydagan 2019

Foreningen Herøydagan avholder årsmøte søndag 24. mars kl. 18.00 i kantina på Herøy skole.

Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.
Saker som ønsket tatt opp på møtet, må være styret i hende innen fredag 22. mars 2019 og sendes til post@heroydagan.no.

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Les mer på www.heroydagan.no

Annonser