Høring på lysregulering av Tenna bru og Øksningan bru

Høring på lysregulering av bruer

Nordland fylkeskommune har sendt ut forslag til lysregulering av Tenna bru og Øksningan bru. Høringsfrist er 7. februar 2022.

Høringsdokumentene finner du ved å trykke på linkene nedenfor.

Trafikkteknisk vurdering Tenna bru 2021

Trafikkteknisk vurdering Øksningan bru 2021

Annonser