Velkommen til foreldreveiledning

Foreldreveiledning[1]

Veiledning gis av 2 helsesøstre, samt familieterapeut. Felles for alle tre, er at man har god kjennskap til barn og unge. Oppstart 7.september på Herøy helsesenter.

ICDP (International Child Development Program) er et veiledningsprogram som passer for både de som vil lære mer om seg selv som forelder, barnet sitt og hvordan man gjensidig påvirker hverandre.  Veiledningen kan være relevant for dem som er førstegangsforeldre, eller opplever vansker i samspillet med barnet sitt.

Samspill og tilknytning er gode hjelpere til å beskytte oss mot vansker senere i livet, og kan styrke oss når ting er vanskelige. Vi vil favne over temaer som er viktige for å yte god omsorg for barn i alle aldre.

I veiledningen danner man en foreldregruppe, hvor man kan dele erfaringer og opplevelser, hvor veilederne bidrar aktivt med. Erfaringsmessig er ICDP et veiledningsprogram som både styrker foreldrekompetansen, styrker samspillet mellom foreldre/barnet, samt bidrar til økt trivsel for barnet.

Veiledningen er både forebyggende, men også hjelpende når man opplever vansker med barna i de ulike utviklingsfaser.

Foreldre er de viktigste støttespillerne for barna! Vi ønsker flest mulig i vår foreldregruppe.

Foreldreveiledningen er gratis.

Veiledning gis av 2 helsesøstre, samt familieterapeut. Felles for alle tre, er at man har god kjennskap til barn og unge, og hvilke utfordringer man kan møte på i samspill med barna sine.

Er du i barselpermisjon? Ta med barnet ditt!

  • Oppstart: 7. September
  • Kurset går hver torsdag over 8 uker.
  • Sted: Herøy Helsesenter
  • Tidspunkt: kl.12:00 -14:00

Vil dere høre mer om dette i forkant?  Kontakt:

ida.jorgensen@leirfjord.kommune.no  
ida.opland.aaker@donna.kommune.no
karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no

BUF dir
Foreldreveiledning

Annonser