Utvidet åpningstid til forhåndsstemming torsdag

Forhåndsstemming 2017

Torsdag 31. august holder rådhuset oppe til klokka 18.00 for at folk kan komme å avgi forhåndsstemme i forbindelse med det kommende stortingsvalget.

Ordinære forhåndsstemmer har blitt mottatt på rådhuset i Herøy fra 10. august og pågår fram til og med 8. september 2017 mellom kl 10.00 - 15.00. I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 31. august fram til kl 18.00.

Frist for søknad om ambulerende stemmemottak er tirsdag 5. september 2017.
Ambulerende stemmegivning gjelder velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Kommunestyret i Herøy har vedtatt at det også skal holdes valg søndag 10. september.

Trykk her for å lese mer om valget i Herøy.

Forhåndsstemming 2017
Disse damene på servicekontoret tar i mot forhåndsstemmer til årets stortingsvalg. Fra venstre: Merete Storrø, Tonje Paasche og Liv Hansen.

Annonser