Uten svømmebasseng

Tomt basseng_Leif Ole

Svømmebassenget i Herøy skole har vært stengt siden slutten av august og slik vil det nok bli i ei god stund enda.

Hele høsten har svømmebassenget i Herøy skole vært stengt og årsaken skyldes feil ved det tekniske anlegget.

- Det er avfukteren til bassenget som er defekt og det er ikke mulig å skaffe deler til den. Avfukteren er fra 1984 og har vist svakhetstegn over mange år. Tidligere år har vi klart å den i gang igjen, men denne gangen var det ikke mulig. Det finnes rett og slett ikke deler til slike gamle anlegg, sier vaktmester Leif Ole  Edvardsen.

Gammelt anlegg
Når avfukteren ikke fungerer vil det bli for stor fuktighet i hele kjelleren der bassenget ligger.

- Høy fuktighet er ikke bra for bygget og fører til soppdannelse. Derfor er svømmebassenget tappet ned og har ikke vært i bruk hele høsten, sier Edvardsen.

I tillegg til defekt avfuktingsanlegg er det også en del andre mangler med dagens svømmebasseng som burde vært utbedret. Svømmehallen har derfor vært drevet med dispensasjon fra dagens forskrifter i flere år.

Ny svømmehall utredes
I januar 2016 ble det innhentet et kostnadsoverslag fra Norcosult på rehabilitering av dagens svømmehall for å innfri dagens forskrifter. I tillegg til ny avfuktingsanlegg inneholder kostnadsoverslaget på 3,35 millioner eks. mva derfor en rekke andre forbedringer. Blant annet er det tatt med utjevningsbasseng, automatisk doseringsanlegg for klor, ny temperaturstyring, nytt røropplegg og elektrisk styretavle.

På grunn av at det alltid knytter seg en god del usikkerhet med å renovere gamle anlegg diskuteres det derfor å bygge ny svømmehall. I forbindelse med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 ligger det derfor inne forslag om å bruke 375 000 kroner til forprosjekt/prosjektering av ny svømmehall. Saken skal behandles i kommunestyret 13. desember 2016.

Tomt basseng_Leif Ole
Herøy kommune er for tiden uten svømmebasseng. Vaktmester Leif Ole Edvardsen opplyser om at det er det gamle avfuktingsanlegget som er defekt og ikke kan repareres.

Annonser