Tursti-dugnad av storspeiderne

Speiderdugnad i Valsåsen_kjøring av grus

Storspeiderne i Herøy har hatt tursti-dugnad i Valsåsen, sammen med ledere og assistenter/rovere og en forelder. 

Speiderne har gjennom Helgeland Friluftsråd fått «fadder-ansvar» for turstia over Valsåsen, noe som innebærer å tilrettelegge for ferdsel, vedlikeholde stia, holde området fritt for søppel og evt. legge inn trivselselementer underveis.

Skilt skal på plass
Det er meningen at stia skal merkes med skilt i hver ende, men dette er det Friluftsrådet skal produsere og foreløpig har ikke skiltene kommet på plass. Folkehelsekoordinator Karina Kilvær er friluftsrådets kontaktperson i kommunen og hun opplyser at skiltene er satt i produksjon.

- Jeg er usikker på når skiltene kommer til oss, men forhåpentligvis får vi dem før sommeren. Hvorvidt de kommer opp med en gang avhenger selvsagt av om speiderne har kapasitet og mulighet til å sette dem opp med en gang, opplyser Kilvær.

Flott innsats
Trine Heggheim er sammen med sin mann Svein Olav primus motor for speiderne og gjøre en fantastisk innsats. Hun forteller her om dugnadsarbeidet med turstia.

- Det vi gjorde på mandag var å kjøre ut grus på de våteste stedene bortover myra i sørenden av stia, der det mange steder har vært svært vått og vanskelig å ta seg tørrskodd fram. Vi hadde ikke grus og tid nok til å gjøre oss helt ferdige, men vi kom ganske langt og synes resultatet ble veldig bra.

- Vi kommer til å fortsette senere, kanskje også legge ut noen klopper (planker) på de mest utsatte stedene over myra. I tillegg saget noen av speiderne ned kvister og greiner som hang inn over stia lenger nord.

- Alle gjorde en flott innsats, og vi håper enda flere vil bruka denne stia. Bortsett fra over myra i Valsåsen-enden er stia tørr og fin, og det er en trim-postkasse med bok på det høyeste punktet. I nord ender/starter stia ved grusveien som går sørover fra Brunsvika, og hvis man ikke vil gå stia begge veier kan man få en lengre runde ved å følge hovedveien via Nord-Herøykrysset den ene veien.

- Vi har planer om noen trivselstiltak etter hvert, for eksempel en sittegruppe eller to på et utsiktspunkt underveis – noe vi håper å få sponset, opplyser Trine Heggheim til Herøyfjerdingen.

Alle foto: Trine Heggheim

Speiderdugnad i Valsåsen_kjøring av grus
Storspeiderne har hatt dugnad på turstia over Valsåsen.
Speiderdugnad i Valsåsen_kjøring av grus2
Det ble jobbet godt med turstia.

  1 / 8 
 
Speiderdugnad i Valsåsen 
Speiderdugnad i Valsåsen
 


Annonser