Trivselstiltak på Valsåsstia

Trivselstiltak på Valsåsstia_skikkelig dugnadsinnsats

Storspeiderne i Herøy har gjort imponerende innsats med turstia over Valsåsen. 

Storspeiderne – dvs de som går i 5 .- 7.klasse – har av Helgeland Friluftsråd fått oppgaven som sti-faddere for turstia over Valsåsen. For de som ikke vet av stia: Den går mellom Valsåsveien (ganske langt inne) og Brunsvika, og kan kombineres med å gå langs bilveien og på gangstia forbi Nord Herøy-skolen og tilbake til Silvalen.

I forbindelse med Folkehelseuka vil speiderne oppfordre Herøyfolket til å prøve stia – både de som kjenner den fra før, og de som ikke vet om den. Det er en fin tur som passer både for store og små, og speiderne har i løpet av et par dugnader gjort noen tiltak for å tilrettelegge og oppgradere stia. Marine Harvest har sponset to benker, produsert av elevbedriften Trebenken, som står på utsiktspunktet omtrent der stia går på det høyeste.

Å være stifadder innebærer å tilrettelegge og eventuelt merke turstier og –løyper, samt å holde buskas og kratt unna stia. Søppelplukking kan inngå der det er nødvendig. Trivselstiltak er også en av oppgavene. Speiderne har mange ideer, så det kan hende det kommer nye ting etter hvert – blant annet har de planer om å lage ei morsom bru i nordenden av traseen. Det skal også komme merking i form av skilt etter Friluftsrådets mal. Stia ble inspisert i sommer, og skilt er bestilt, så de kommer forhåpentligvis i løpet av høsten.

Det som speiderne så langt har gjort er hovedsaklig grusing av traseen over myra i sørenden av stia. Her kan det bli veldig vått når det er langvarig regn, og nærmest uframkommelig uten støvler. På en dugnad i vår ble det trillet ut betydelige mengder grus på det første stykket. Denne grusen har fått satt seg i løpet av sommeren, og har vist seg å fungere godt. På dugnaden i forrige uke ble det etterfylt grus på de våteste partiene, og grusinga ble forlenget nordover. Speiderne ble ikke ferdige over myra nå heller, men kanskje på neste dugnad?! Speidere og mange foreldre gjorde en formidabel innsats i tre timer, og det var godt å slappe av med saft, kaffe og kaker, og solnedgangen i vest, ved de fine benkene til slutt. Benkene ble levert i juni, og ble trillet og bært til plassen på toppen av noen ivrige speidere og foreldre.

Velkommen til å ta deg en trimtur over Valsåsen!

Tekst og foto: Trine Heggheim

Trivselstiltak på Valsåsstia_skikkelig dugnadsinnsats
Det var skikkelig dugnadsinnsats under arbeidet med Valsåsstia.
Trivselstiltak på Valsåsstia_jenter raker
Ivrige jenter raker grus.
Trivselstiltak på Valsåsstia_benketransport
Benktransport over myra i juni.
Trivselstiltak på Valsåsstia_trilles og bæres
Det trilles og bæres grus!

  1 / 13 
 
Trivselstiltak på Valsåsstia 
Trivselstiltak på Valsåsstia
Ivrige jenter raker grus.
 


Annonser