Trenger du hjelpemidler?

Hjelpemidler

Sissel Eide Knutsen er ansatt som ergoterapeut i 20 prosent stilling i Herøy kommune. Hun har kontordag hver mandag i samme lokaler som hjemmesykepleien på Herøy omsorgssenter.

Sissel har ansvar for kartlegging av ressurser og hjelpemiddelbehov (hjemmebesøk). Hun har også bestillerfunksjon og hjelper brukere med å søke om hjelpemidler når vedkommende har et langvarig behov. Man må ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne (over to år) for å kunne søke om hjelpemidler.

Sissel utfører nå også annet ergoterapeutisk arbeid ved behov.

Herøy ASVO har fortsatt ansvar for korttidslån, montering, utlevering, henting og enkle reparasjoner av hjelpemidler. Kommunalt hjelpemiddellager er på Herøy ASVO og låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (under 2 år), f.eks. ved benbrudd eller operasjon.

- Jeg har kontordag hver mandag og befinner meg nede i kjelleren på Herøy omsorgssenter sammen med hjemmesykepleien dersom jeg ikke er ute på hjemmebesøk.

- Telefonnummer er 913 32 236 og epostadresse er sissel.eide.knutsen@heroy-no.kommune.no

- Der er bare å ringe eller sende tekstmelding og legg eventuelt igjen beskjed. Bruk gjerne epost og jeg svarer så fort som mulig, sier Eide Knutsen.

Kontaktinformasjonen til Herøy ASVO er telefon 750 59 980, eller epost til jm@heroyasvo.no eller sissel@heroyasvo.no.

- Dersom jeg ikke er til stede kan andre også formidle beskjeder, f.eks. hjemmesykepleie.

- Det er svært nært samarbeid mellom disse funksjonene og det går derfor helt fint hvis noen ringer på «feil plass» når de har et behov eller spørsmål. Vi videreformidler beskjeder slik at de kommer til riktig person, avslutter Sissel Eide Knutsen.

Hjelpemidler
Sissel Eide Knutsen er kontaktperson for hjelpemidler i kommunen. Fra venstre: Øystein Karlsen, Geir Skjærvik og Sissel.

Annonser