Silvalen
Fredag
Fredag Klarvær
Klarvær
Svak vind
Lørdag
Lørdag Klarvær
Klarvær
Lett bris

Tilskudd til boligbygging

I forbindelse med prosjektet «boligetablering i distriktene» er det ledig tilskuddsmidler som kan tildeles boligbyggere i Herøy kommune. Søknadsfrist er 26. mars 2017.

Boligboom_Øyvind Isaksen
Øyvind Isaksen (t.h.) er en av mange som har nytt godt av tilskuddsordningen. I oktober 2015 flyttet han inn i nytt hus sammen med familien. Prosjektleder i det fireårige prosjektet Økt bosetting, Stig Neraas, til venstre. Prosjektet ble avsluttet i desember 2014.

Tilskudd kan bare benyttes til oppføring av egen ny bolig og til innskudd i nye borettslagsleiligheter.

Det gis ikke tilskudd til kjøp og /eller restaurering av eksisterende bolig. Det gis heller ikke tilskudd til firma for bygging av boliger til salgs.

Ved behandling av søknadene vil følgende kriterier bli lagt til grunn for tildeling av tilskudd:

  • Førstegangsetablerere
  • Økonomisk situasjon i husstanden
  • Aldersgruppe
  • Antall i husstanden

Tilskuddsordningen opphører 31.12.2017 og alle prosjekt må være fullført og tilskuddet utbetalt innen denne dato.  I løpet av kort tid etter tildeling må det legges frem godkjent finansiering som dokumenterer ferdigstillelse innen 31.12.2017. Søknaden må inneholde fremdriftsplan.

Søknad om tilskudd sendes:
Herøy kommune, Silvalveien1, 8850 Herøy eller
post@heroy-no.kommune.no innen 15. mars 2017.

Web levert av CustomPublish AS