Tildelinger fra kommunalt næringsfond

Sylwia_hoved

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 28. november næringsstøtte til flere bedrifter i Herøy.

Det ble behandlet seks søknader om støtte fra næringsfondet og av disse var det to som ble avslått.

Her er de søknader som ble innvilget støtte:

Sak 100/2017 - Søknad om kommunal støtte fra næringsfondet til Norsk Landbruksrådgiving Nordland 

Vedtak:
1. Herøy kommune bevilger kr 30 000 i driftsstøtte til Norsk Landbruksrådgivning Nordland for 2018.
2. Kostnaden dekkes over landbrukskontorets budsjett.
3. Driftsstøtten forutsetter at alle samarbeidende kommuner på Helgeland gir støtte på tilsvarende måte. 

Sak 103/2017 - Søknad om støtte fra næringsfondet til Larsens motorservice a/s 

Vedtak:
1. Herøy kommune bevilger kr 45 000 i tilskudd fra næringsfond 1til Larsens Motorservice AS til investering i slipvogn.
2. Bevilgningen utbetales av Næringsfond 1 mot dokumentert regnskap og bekreftelse på gjennomførte oppgaver.
3. Dersom prosjektet ikke er fullført innen 31.12.2017 bortfaller bevillingen. 

Sak 104/2017 - Søknad om støtte fra Næringsfondet til fotostudio på Herøy 

Vedtak:
1. Herøy kommune bevilger kr 50 000 i tilskudd fra næringsfond 1 til Sylwia Art Studio v/Sylwia Komajda Sikora til bygging av fotostudio.
2. Bevilgningen utbetales av Næringsfond 1 mot dokumentert regnskap og bekreftelse på gjennomførte oppgaver.
3. Dersom prosjekter ikke er fullført innen 30.06.2018 bortfaller bevillingen. 

Repr. Jim Dahl (SP) framsatte forslag om at det skulle bevilges kr. 80 000, men dette forslaget fikk bare hans stemme.

Sak 105/2017 - Søknad -om støtte fra næringsfond til J. Araali Design Bot 

Vedtak:
1. Herøy kommune bevilger kr 30 000 i tilskudd til J. Araali DESIGN BOT til produksjon og presentasjon av markedsføringsfilm fra Herøy.
2. Bevilgningen utbetales av Næringsfond 1 mot dokumentert regnskap og bekreftelse på gjennomførte oppgaver.
3. Dersom prosjekter ikke er fullført innen 30.6.2018 bortfaller bevillingen.
4. Herøy kommune ber om å få tilgang til filmen når den er ferdig. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med et omforent tillegg i pkt. 4 der kommunen ber om å få tilgang til filmen når den er ferdig. 

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Sylwia_hoved
Herøy kommune bevilger kr 50 000 i tilskudd fra næringsfond 1 til Sylwia Art Studio v/Sylwia Komajda Sikora til bygging av fotostudio.

Annonser