Søker besøkshjem

Besøkshjem

Barneverntjenesten Ytre Helgeland søker besøkshjem for jente på 8 år en helg i måneden.

Jenta er interessert i turn og veldig glad i dyr. Hun liker å være i bassenget og er også glad i å være ute.

Dersom noen kan tenke seg å være besøkshjem er det bare å ta kontakt med Barneverntjenesten Ytre Helgeland på telefon 75074000 eller 75074044.

Besøkshjem
Besøkshjem eller avlastningshjem er noe annet enn et fosterhjem. Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Slektninger kan også være besøkshjem.
(Kilde: www.bufdir.no )

 
 
 
Besøkshjem

Annonser