Snart klart for Operasjon Dagsverk

OD 2017_skolekomite

Torsdag 2. november gjennomføres Operasjon Dagsverk av skoleelever over hele landet. Herøyfjerdingen har tatt en prat med skolekomiteen for Herøy skole.

OD2017 støtter Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen består av to deler: Internasjonal Uke og OD-dagen.

I Herøy arrangeres det internasjonal uke fra mandag til onsdag i forkant av OD-dagen.

OD-dagen er et helt konkret tilbud til å være med på å gjøre verden litt mer rettferdig. Elevene får muligheten til å gi én dag av egen utdanning, til inntekt for andres utdanning. Gjennom det valgte prosjektet jobbes det årlig inn 20 til 25 millioner kroner på OD-dagen.

Møtte distriktskomiteen
Skolekomiteen i Herøy består av Hanna Bårdgård Johansen, Theodor Norum, Roger Olsen Skagen og Phubet Phokliang (Kai). Onsdag denne uke møtte elevene distriktskomiteen for OD på skolen.

Skolekomitéen har ansvaret for å organisere og arrangere Operasjon Dagsverk på sin skole. Det innebærer å gjennomføre Internasjonal Uke og OD-dagen, skaffe jobber og informere elever og lærere om hva de skal gjøre. De har også ansvaret for å føre regnskap for skolen og samle inn midlene elevene har jobbet inn til Operasjon Dagsverk.

- Vi skal få ut informasjonen ved å holde tre foredrag til elevene og ett til lærerne. Vi synes det var nyttig og interessant å møte distrikstkomiteen for å få vite mer om årets aksjon.

- Alle elevene på Herøy skole skal være med på OD i år og det synes vi er veldig flott. Dersom det er noen som ønsker å bidra til aksjonen kan de ta kontakt med skolen så tar vi kontakt. Bedrifter og private betaler bare 300 kroner til OD for å få utført et dagsverk av skoleelevene, sier de engasjerte skoleelevene til Herøyfjerdingen.

Hva er OD
Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen består av to deler: Internasjonal Uke og OD-dagen.

Hvordan kan noen mennesker i verden leve på fem kroner dagen, mens andre eier jakker til fem tusen? Hvorfor eier verdens 85 rikeste mennesker mer enn de 3,5 milliarder fattigste? Hvorfor er 60 millioner jenter i verden barnebruder?

OD ønsker refleksjon rundt kompliserte spørsmål og vet at de kan gjøre noe med det.

Internasjonal Uke 
Hvert år velger norske elever et prosjekt. Med utgangspunkt i dette lager OD en kampanje som skolene arrangerer. Eksempler på temaer som har blitt satt fokus på de siste årene er kastesystemet i Nepal, vestens syn på Afrika og vold i skolen i Mellom-Amerika. Men Internasjonal Uke handler også om de store sammenhengene. Om solidaritet, frivillighet og om hva som gjør at forskjellene i verden øker. For å forstå hva vi kan gjøre for å endre verden, må vi først forstå hvordan den ser ut i dag, og hvorfor. 

OD-dagen 
Er et helt konkret tilbud til å være med på å gjøre verden litt mer rettferdig. Elevene får muligheten til å gi én dag av egen utdanning, til inntekt for andres utdanning. Gjennom det valgte prosjektet jobbes det årlig inn 20 til 25 millioner kroner på OD-dagen. Det er ikke småtteri. Disse pengene er med på å skape en stor forskjell i mange menneskers liv. Gjennom OD kan norske elever være med på å bygge en fremtid for titusener av mennesker. 

OD ønsker at alle, uansett hvor man er født, skal ha like muligheter til å komme seg frem i livet. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig. De tror på ungdom, utdanning og utvikling!

Hvordan brukes pengene?  
OD har en fast ansatt bistandsrådgiver som har ansvaret for å følge opp prosjektene. For at prosjektene ikke skal stoppe selv om pengene fra OD tar slutt, jobber man for at prosjektene er lokalt forankret, og at lokale organisasjoner og myndigheter i prosjektlandene tar mest mulig del i prosjektene. Pengene som jobbes inn på OD-dagen utbetales i flere porsjoner over flere år. Samarbeidsorganisasjonen må levere detaljerte budsjetter og årsplaner i begynnelsen av hvert år, som må godkjennes av ODs bistandsfaglige råd. Rådet består av tidligere OD-ledere og bistandseksperter med ulik ekspertise innenfor bistands- og utviklingsarbeid.  

OD 2017_skolekomite
Her er skolekomiteen for Operasjon Dagsverk på Herøy skole. Fra vestre: Phubet Phokliang (Kai), Hanna Bårdgård Johansen, Theodor Norum og Roger Olsen Skagen.
OD 2017 Distriktskomite
Herøy skole hadde besøk av distriktskomiteen for Helgeland sist onsdag.
OD 2017 Skolekomite og distriktskomite

Annonser