Satser på iPad i begynneropplæringa

RIKT i skolen_hovedbilde

Fem lærere ved Herøy skole har nylig blitt skolert av RIKT for å lære å bruke iPad i undervisningen blant de minste elevene. Planen er at alle elever fra 1. til 4. klasse på sikt skal utstyres med hvert sitt nettbrett.

Stadig flere kommuner og skoler satser på systematisk bruk av nettbrett i undervisningen gjennom opplæringsprogrammet til RIKT. I forrige uke deltok fem lærere fra Herøy skole sammen med lærere fra Alstahaug kommune på skolering i bruk av iPad. Forrige uke kom Benjamin Bergerud Brenden fra RIKT til Herøy skole og overtok undervisningen for elever i 1. og 2. klasse i tre dager.

På nettsida til RIKT står det at de består av en gjeng med entusiaster som brenner for å se endring i skolen. De mener de har sett at det er mulig å tenke ambisiøst for å etablere et godt læringsmiljø på en digital plattform.

Herøyfjerdingen var til stede og overvar ei læringsøkt i 2. klasse der Benjamin underviste med bruk av iPad. Det var tydelig å se at han var bevisst på å bruke et strukturert system som elevene var blitt kjent med på forhånd. Mens han pratet lå alle nettbrettene pent og pyntelig lett synlig i framme på bordet. Dette er nok helt sikkert nødvendig for at de unge studentene skal kunne følge med. Etter ei kort læringsøkt i fellesskap der mange av ungene deltok ivrig fikk de jobbe på iPadene sine med oppgaver på ulike program (apper).

Tanken med RIKT er at det skal legges stor vekt på å utvikle elevenes evner til å lære, til dybdelæring, samarbeidslæring og refleksjon. Elevene skal få oppleve mestring i alle læringsøkter og kreativiteten skal også få sin plass. Allerede etter en uke opplever de at elever og lærere er godt i gang, og man ser store gevinster i læringsarbeidet. Underveisvurdering er også viktig og skal prege alle læringsøkter.

Gode erfaringer
Lærer Henny Jørgensen er den av lærerne ved Herøy skole som har holdt på lengst med bruk av iPad i undervisningen. Dette har inntil nylig skjedd uten innblanding av RIKT og hun er full av lovord om dette verktøyet.

- Ungene kommer fort i gang og det er også lett å tilpasse oppgavene til elevene slik at de kan holde på med ulike oppgaver ut fra det nivået de befinner seg på, sier Jørgensen.

Henny er i likhet med sine kollegaer Gunn Lise B. Hansen og Silje Wang svært fornøyd med opplegget til RIKT som de nå har blitt en del av. Selv om de har stor tro på prosjektet er de også opptatt av å presisere at bruk av iPad selvfølgelig ikke er det eneste de skal holde på med på skolen

Planen er at Herøy skole i første omgang skal ta i bruk iPad for alle elever fra 1. til 3. klasse og at det fra neste skoleår også tas i bruk for 4. klasse. Dermed blir hele småtrinnet fra 1. til 4. klasse en del av RIKT-satsingen. Det kan også på sikt bli aktuelt å utvide iPad-bruken til flere klasser, men dette er det foreløpig ikke tatt stilling til. 

RIKT i skolen_hovedbilde
Benjamin Bergerud Brenden fra RIKT var i forrige uke på Herøy skole og viste hvordan man skal bruke iPad i undervisningen.
RIKT i skolen_jobbing1
Elevene jobbet konsentrert på nettbrettene under kyndig veiledning.
RIKT i skolen_lærere
Fra venstre: Lærerne Gunn Lise B. Hansen, Silje Wang og Henny Jørgensen har stor tro på undervisningsopplegget de nå er en del av.

  1 / 7 
 
Herøy skole satser på nettbrett i begynneropplæringen 
Herøy skole satser på nettbrett i begynneropplæringen
Engasjement er viktig når det skal læres noe nytt og dette hadde Benjamin inne.
 


Annonser