Sandbakken slutter som rådmann i Herøy

Morten Sandbakken

Morten Sandbakken har sagt opp sin stilling som rådmann i Herøy kommune.

I og med at Sandbakken har fylt 62 år ønsker han å benytte seg av muligheten til å ta ut pensjon. Han ønsker i utgangspunktet å fratre sin stilling etter endt oppsigelsesperiode den 27. februar 2018, men er også åpen for å finne annet tidspunkt for fratredelse i samsvar med administrasjonsutvalget.

Morten Sandbakken kommer fra Tynset og begynte som rådmann i Herøy kommune 1. juni 2015. Selv om han nå blir pensjonist gir han uttrykk for at han ikke bare kommer til å ligge på sofaen. 

- Jeg er åpen for å ta prosjektstillinger, men vil ikke begynne i fast jobb mer. Vi har hus på Tynset og jeg vil flytte dit etter at mitt arbeidsforhold er over på Herøy, sier Sandbakken.

Ordfører Arnt Frode Jensen orienterte formannskapets medlemmer om rådmannens oppsigelse under gårsdagens møte.

Annonser