Rødt vant skolevalget i Herøy

Skolevalg på Herøy skole 2017

Ved Herøy skole har det i dag vært avholdt skolevalg for elevene fra 8. - 10. klasse. Partiet Rødt fikk hele 27 prosent av stemmene og fikk dermed desidert mest oppslutning blant elevene.

10. klasse hadde foredrag om de ulike partiene og elevrådet hadde ansvaret for selve valget.

Det er tydelig at partiet Rødt appellerer til mange av ungdomsskoleelevene i Herøy. Går vi fire år tilbake hadde samme partiet kun 3,4 prosent av stemmene, så vi kan trygt si at de har hatt en formidabel framgang. I 2013 hadde Arbeiderpartiet hele 40,6 av stemmene og var valgets suverene vinner. Denne gangen havnet de på en 3. plass med 15 prosent av stemmene, slått av Kristelig Folkeparti med 17 prosent. I 2013 hadde KRF beskjedne 1,7 prosent av stemmene.

Her er valgresultatet for skolevalget i Herøy:

10. klasse hadde foredrag om de ulike partiene og elevrådet hadde ansvaret for selve valget.

Parti Prosent av stemmene
Rødt 27
Kristelig Folkeparti 17
Arbeiderpartiet 15
Fremskrittspartiet 13
Sosialistisk Venstreparti 8
Høyre 6
Senterpartiet 6
Kystpartiet 4
Miljøpartiet De Grønne 2
Venstre 2

Valgdeltakelsen var på 88 prosent

 

 

 

 

Annonser